İbrahim KARAHAN Kişisel İnternet Sitesi

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

ATİLLA [ GALYA FATİHİ ]

370’li yıllarda dünya tarihini değiştiren çok büyük bir olay gerçekleşecekti.  Orta asya steplerinde zorlu coğrafyada yaşamlarını sürdüren kavimler savaşlar,  iç karışıklıklar ve açlık sebebiyle büyük bir göç başlatacaklardı. “Kavimler Göçü” denilen bu büyük olay devasa bir sel suyunun Avrupa’nın verimli topraklarına doğru harekete geçmesine benziyordu. Bu sel suyu büyüdükçe büyüyor önüne kattığı her şeyi önüne katıyordu…

Göç eden kavimler arasında yer alan Hun Türkleri de Macaristan’ın Budin kenti çevresine yerleşmeyi tercih etmişlerdi. Etzelburg’u yurt edinen Hun Türkleri barbar kavimlerle, Doğu Roma ve Batı Roma devletlerinin baskısı altında bulunuyordu… Sırasıyla cesur, lider ruhlu ve öncü liderlerine güvenen Hunlar, varlığın sürdürmenin şartının toprakları genişletmek olduğunu iyi anlamışlardı…

Savaşçı ruhlarının cesaret, insan sevgisi ve inançlarıyla pekiştiren Hun Türklerinin büyük ilerleyişi de Balaban,

Atilla’nın babası Muncuk ve amcası Rua’nın liderliğinde devam edecekti…

Hun Türkleri adeta Persler, Vandallar, Romalılar ve diğer savaşçı kavimler arasında sıkışıp kalmıştı. İstenen ilerleme bir türlü sağlanamıyor, toprakları savunmaktan öteye gidemiyordu…

Çocuk yaşta esir düştüğü İtalya’da Papalığı ve Krallığı yakından tanıma imkanı bulan Atilla’nın, özgürlüğüne kavuşmasının ardından devletin başına geçmesiyle beklenen o muhteşem taarruz başlayacaktı… Amcasının oğlu Bleda’nın da ölümü sonrasında tek başına ordunun başına geçen Atilla, duruşu, cesareti, cengaverliği, dürüstlüğü ve özgüveniyle kısa sürede ordunun namlı komutanlarının gönlünü fethedecekti.

420’li yıllar artık Büyük Hun Devleti’nin dünyaya hakimiyetinin işaretlerini taşıyan yıllar olacaktı. Atilla’nın sırasıyla Vandallar, Doğu Roma yani Bizans ve Batı Roma ile giriştiği ölümcül mücadelesi başlamıştı. Atilla’nın sıra dışı liderlik yaşamı “Galya Fatihi” namını kazanmasına kadar devam edecekti. O, Bizansı, Batı Roma Devleti’ni dize getiren bir isimdi… Dünyayı dize getiren ordusuyla Roma kapısına dayandığında Papa I. Leo topraklarını işgal etmemesini istedi. …

Atilla da ona küçümseyici bir bakışla şu tarihi sözleri söyleyecekti: “Şu dünyayı ve tüm insanları yaratan Tanrı’nın oğlu mu olurmuş? Bilmez misiniz ki O tektir!..Bilmez misiniz ki, yarattığınıza inandığınız tanrılar ve cennetler; sizin ölümlü olduğunuz gerçeğini asla ortadan kaldıramayacaktır!..”

Kuşkusuz o da her insan gibi zaafı olan bir liderdi. Büyücülere ve kahinlere inanıyordu. Hatta büyük saygı gösteriyordu…. Saygı gösterdiği büyücü Bilgizeg’in sözleri aklına gelmişti. Onun sözlerine uyarak Roma’yı fethetmekten vaz geçmişti… Karşılığında İmparator’un güzel kız kardeşi Honoria ile yüklüce altın aldıktan sonra geri çekilecekti… Honoria da, içinde gizlediği hain planı uygulayarak Hun Sarayında tarihin seyrini değiştirecek bir ihanete imza atacaktı!…

Yüzlerini parçalayan, bedenlerini kana bulayan, atlara bile kanlı göz yaşı döktüren Hun halkı, büyük liderlerini toprağa verirken hayatlarının en acı gününü yaşayacaklardı… Liderlerini toprağa veren Hun askerleri tek tek oklanırken, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük liderlerinden olan Atilla’nın kabri, değiştirilen su yatağının altında kalacaktı!…İlelebet…

Atilla’dan geriye bıraktığı o eşsiz namı ve liderlik örneği kalmıştı.

Diyordu ki, “Eğer sınırlarınızda

sorun varsa, bunu gidermenin tek yolu;sınırlarınızı genişletmektir.”

Sınırlar dünya var oldukça devletlerin ve milletlerin en büyük sorunu olarak kalacaktır… İyi okumalar…

 

Kitap dostlarıyla kültür yürüyüşümüz devam ediyor... @ İbrahim KARAHAN